Sledujte nás

Váš nákupní košík je prázdný

Přidejte něco, ať mi uděláte radost :)

Koupit nyní
Mezisoučet:
sleva:
Dárkový poukaz:
Celkem:

Expresní platební metody

Použijeme vaši adresu uvedenou na PayPalu. Na základě této adresy bude vypočítán také poplatek za doručení.

3D secure
Mastercard
VISA
STRIPE
Dotpay
Paysera
ClearPAY
PayPal

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S platností od 1. září 2018

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak „Pranamat Sales & Marketing“ shromažďuje, používá a chrání osobní údaje, které poskytujete na našich webových stránkách: pranamat.cz. Uvádí také možnosti, které máte k dispozici, pokud jde o naše použití vašich osobních údajů a jak k nim můžete přistupovat a aktualizovat je.

SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Shromažďujeme od vás následující osobní údaje:

 • Kontaktní údaje; včetně jména, e-mailové adresy, poštovní adresy a telefonního čísla.
 • Fakturační údaje; včetně čísla kreditní karty a fakturační adresy.
 • Informace o preferencích; včetně seznamů přání produktů, historie objednávek a marketingových preferencí.
 • Stejně jako u většiny webových stránek se automaticky ukládají informace o vašem počítači, včetně IP adresy, typu prohlížeče, odkazujících/výstupních stránek a operačního systému.

Účely využití těchto informací budou:

 • Uskutečnění vaší objednávky
 • Odeslání potvrzení objednávky
 • Odeslání vyžádané informace o produktu nebo službě
 • Odesílání aktualizací k produktu nebo informací o záruce
 • Reagování na požadavky na zákaznické služby
 • Správa vašeho účtu
 • Odeslání katalogu
 • Odesílání newsletteru
 • Odesílání marketingových sdělení
 • Odpovídání na vaše dotazy a obavy
 • Zlepšení našich webových stránek a marketingová činnost
 • Provádění výzkumu a analýzy
 • Usnadnění transakcí s ostatními uživateli
SOUBORY COOKIE A JINÉ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE

Na těchto stránkách používáme soubory cookie pro účely možnosti komentování produktů. Také používáme Google Analytics.

VÝBĚR / VYJÁDŘENÍ NESOUHLASU

Můžete se rozhodnout přestat dostávat náš newsletter nebo marketingové e-maily a učinit tak dle pokynů pro odhlášení odběru obsažených v těchto e-mailech, nebo nás můžete kontaktovat na adrese [email protected].

INFORMACE ZÍSKANÉ OD TŘETÍCH STRAN

Pokud nám poskytnete osobní údaje o jiných osobách nebo pokud nám jiné osoby poskytnou informace o vás, použijeme tyto informace pouze pro konkrétní účel, pro který bylo jejich poskytnutí zamýšleno.

PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem systému zabezpečení informací webových stránek je chránit uživatele webových stránek před nezákonnými nebo škodlivými, přímými nebo nepřímými, úmyslnými nebo neúmyslnými činnostmi osob, které přicházejí do styku s vašimi údaji za účelem jejich zpracování v souladu s běžnými obchodními zvyklostmi. Mezi tyto údaje patří mimo jiné následující osobní údaje: údaje o podané objednávce, data zákazníka spojená s návštěvou webových stránek – jméno, příjmení, adresa potvrzení objednávky, kontaktní telefonní číslo, e-mailová adresa (dále jen „údaje“). Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem realizace oprávněných zájmů společnosti a s ohledem na základní práva a svobody subjektu údajů / osoby. Údaje mohou být sdíleny se třetími stranami – zpracovateli údajů – za účelem dodání zboží a služeb zákazníkům Pranamat ECO nebo za účelem jiné patřičné ochrany nebo analýzy v rámci běžného obchodního styku. Pokud jsou údaje zpracovávány pro jiné účely, bude před jejich zpracováním vyžádán souhlas fyzické osoby – subjektu údajů. Veškeré údaje uložené na webových stránkách se považují za důvěrné a v rámci jejich ochrany se s nimi zachází jako s důvěrnými a nesmějí být sděleny s výjimkou případů, kdy je zveřejnění údajů nezbytné pro poskytování služeb. Veškeré osobní údaje a další informace, kterými lze fyzickou osobu identifikovat, se shromažďují a zpracovávají pouze v případě potřeby a v nezbytném rozsahu za předpokladu, že tyto činnosti jsou vykonávány v mezích pravomocí svěřených dotčeným zaměstnancům a v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů stanovenými zákonem (zejména podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob s ohledem na zpracováním osobních údajů). Fyzické osoby mají právo ověřit veškeré související údaje.

SDÍLENÍ INFORMACÍ

Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami pouze způsoby popsanými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje neprodáváme třetím stranám.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout společnostem poskytujícím služby, které nám pomáhají s naší obchodní činností, jako je doprava vaší objednávky nebo nabízení zákaznických služeb. Tyto společnosti jsou oprávněny používat vaše osobní údaje pouze v případě, že je to pro poskytování těchto služeb nezbytné.

Vaše osobní údaje můžeme také sdělit na základě zákonných požadavků, například na základě předvolání nebo podobných právních procedur, pokud se v dobré víře domníváme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv, ochraně vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti jiných osob, vyšetřování podvodů nebo v reakci na požadavky úřadů. Pokud bude společnost „Pranamat Sales & Marketing“ součástí fúze, akvizice nebo prodeje celého nebo části svého majetku, budete e-mailem a/nebo viditelným upozorněním na našich webových stránkách informováni o jakékoli změně vlastnictví nebo použití vašich osobních údajů, jakož i o všech možnostech volby ohledně vašich osobních údajů a jejich dostupnosti jakékoli jiné třetí straně.

Vaše kontaktní údaje zpřístupníme externím poskytovatelům platebních služeb dle vašeho výběru, pokud je to nezbytné pro dokončení trans.

OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH V PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme aktualizovat tak, aby odráželo změny našich postupů nakládání s informacemi. Pokud provedeme jakékoli podstatné změny, budeme vás informovat e-mailem (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu) nebo prostřednictvím oznámení na těchto webových stránkách před tím, než změna nabude účinnosti. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tuto stránku, kde naleznete nejaktuálnější informace týkající se našich postupů ochrany osobních údajů.

PAYPAL

Pokud se rozhodnete pro dokončení a zaplacení objednávky použít PayPal, poskytnete číslo své kreditní karty přímo službě PayPal. Zásady ochrany osobních údajů služby PayPal se budou vztahovat na informace, které poskytnete na webových stránkách PayPal.

BEZPEČNOST

Když shromažďujeme osobní údaje přímo od vás, řídíme se při ochraně poskytnutých osobních údajů normami obecně uznávanými pro naše odvětví, a to jak během přenosu, tak i jakmile je obdržíme. Žádná metoda přenosu v rámci sítě internet nebo metoda elektronického ukládání dat však není stoprocentně bezpečná.

Proto nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost. Máte-li jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti na našich webových stránkách, můžete nás kontaktovat na adrese [email protected]. Abyste od nás mohli nakoupit, musíte k dokončení a zaplacení objednávky využít našeho poskytovatele služby nákupního košíku. Na vaše platební údaje se budou vztahovat prohlášení o ochraně osobních údajů a bezpečnostní postupy tohoto externího poskytovatele služeb. Doporučujeme vám, abyste si před poskytnutím informací o vás přečetli jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

GOOGLE ADS A REMARKETING

Tyto webové stránky využívají remarketing na základě služby Google Ads a analytických nástrojů k zobrazení obsahově specifických reklam návštěvníkům, kteří dříve navštívili naše stránky, když tito návštěvníci navštíví jiné webové stránky, které využívající Google Display Network. Tyto webové stránky a další externí dodavatelé, včetně společnosti Google, používají soubory cookie první strany (například soubor cookie Google Analytics) k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv našich webových stránek. Jako inzerenti Google Ads jsme omezeni a nebudeme provádět následující akce: Spouštění reklam, které shromažďují osobní identifikační údaje, včetně mimo jiné e-mailových adres a telefonních čísel; vytvoření remarketingového seznamu nebo vytvoření reklamního textu, který je specificky zaměřen na uživatele způsobem, který je v níže uvedených kategoriích označen jako „zakázaný“. Návštěvníci se mohou odhlásit ze služby Google Analytics pro zobrazující inzerenty a odhlásit odběr přizpůsobených reklam sítě Google Display Network prostřednictvím správce nastavení reklam.

DEFINICE

„Uživatelem“ se rozumí jedinečný případ prohlížeče, aplikace nebo podobné technologie.

„Uživatelským souborem cookie“ se rozumí identifikátor uživatele (jehož příkladem je soubor cookie) spojený s uživatelem pro účely remarketingu nebo pro podobné příjemce.

„Remarketingovými seznamy“ se rozumí seznam uživatelských souborů cookie vytvořených nebo jinak získaných vámi a používaných v souvislosti s remarketingem nebo pro podobné příjemce.

„Seznamy podobných příjemců“ se rozumí seznam uživatelů vytvořený společností Google na základě remarketingového seznamu pro použití ve spojení s podobnými příjemci.

„Objekty“ se rozumějí objekty nebo obsah, na kterých se zobrazují reklamy.

Omezení pro data, výběr a cílení – Nesmíte (a) odesílat společnosti Google informace nebo (b) používat remarketingové seznamy nebo seznamy podobných příjemců k výběru nebo cílení reklam (i) na základě minulé nebo současné aktivity uživatelů na stránkách pro dospělé nebo stránkách s hazardními hrami, stránkách státních úřadů nebo na stránkách zaměřených na děti mladší 13 let nebo (ii) na základě jiných odvozených nebo skutečných citlivých informací (mimo jiné včetně zdravotního stavu nebo zdravotní anamnézy nebo informací, finančního stavu nebo jiných podrobných informací týkajících se financí určité osoby, rasového nebo etnického původu, náboženského přesvědčení nebo jiných přesvědčení podobné povahy, provinění nebo údajného spáchání jakéhokoli trestného činu, politických názorů nebo přesvědčení, členství v odborech nebo sexuálního chování či orientace).

OPRAVA A AKTUALIZACE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chcete-li zkontrolovat a aktualizovat své osobní údaje, abyste se ujistili, že jsou přesné, kontaktujte nás na adrese [email protected].

KONTAKTNÍ INFORMACE

Kontaktovat nás můžete písemně nebo e-mailem na níže uvedené adresy:

"Pranamat Sales & Marketing" SIA
Mūkusalas 29B Riga, Latvia LV-1004
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 606 598 920 (8:00-16:00 GMT v pracovní dny)